Til hovedinnhold
Norsk English

Støysoner etter retningslinje T-1442 for en prosjektert landingsplass for helikopter på Orderud gård i Trøgstad.

Sammendrag

Det er utført beregning av støy fra en planlagt virksomhet på en landingsplass for helikopter som ønskes etablert på Orderud gård i Trøgstad kommune. Beregningene utføres med NORTIM og i henhold til anbefalingene i retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Det resulterende støysonekart viser at det ikke vil være bygninger med støyfølsomt bruksformål i sonene.

Oppdragsgiver: Kai Orderud
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E103.36

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2010

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A14533

ISBN

9788214044645

Vis denne publikasjonen hos Cristin