Til hovedinnhold
Norsk English

Støysoner etter T-1442 for Kristiansund lufthavn Kvernberget etter forlengelse av rullebanen

Sammendrag

Det er utført støyberegning for Kristiansund lufthavn Kvernberget med NORTIM versjon 3.4. Beregningen er gjort for dagens situasjon (2008) og en prognose som representerer travleste år fram til 2018. Prognosesituasjonen er beregnet med en forlengelse av rullebanen på 460 meter i østre ende med tilhørende justering av terreng i dette område. Beregningen omfatter støysoner etter T-1442 fra Miljøverndepartementet samt kartlegging etter Forurensningsforskriften. Støysonekartet som settes sammen av de to situasjoner berører kun Kristiansund kommune.

Oppdragsgiver: Oslo Lufthavn AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E331

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2010

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A13886

ISBN

9788214044607

Vis denne publikasjonen hos Cristin