Til hovedinnhold
Norsk English

Beregninger av spredning og tildekking av masser fra lekter. Opticap prosjektet. Tildekking med diffusor, Nedre Telemark. Endelig rapport, desember 2009.

Sammendrag

  Det er foretatt beregninger av dumping av masser fra lekter ved diffusor. Beregningene er utført som en del av planleggingen av en felttest som er planlagt gjennomført i to fjorder i Nedre Telemark (Eidangerfjorden og Ormefjorden) i 2009. Formålet med felttesten er å vinne erfaring med tildekking av forurensede sedimenter på sjøbunnen i området. Beregningene er foretatt med modell DREAM som opereres av SINTEF. Det er dessuten foretatt en forbedring av beregningsprogrammet for å ta hensyn til bevegelige kilder (dvs. at lekteren kan bevege seg under tildekkingen) samt at nærsoneplumen som dannes også er påvirket av lekterens bevegelser. Resultatene er vist som plot med deponerte tykkelser på sjøbunnen, enten som kart eller som vertikalsnitt for tykkelser av det deponerte laget.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Klima og miljø

År

2009

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214047585

Vis denne publikasjonen hos Cristin