Til hovedinnhold
Norsk English

Ny ulykkesmodell i EFFEKT 6.3. Brukerveiledning og dokumentasjon

Sammendrag

EFFEKT er et verktøy for samfunnsøkonomiske nytte-kostnadsanalyser av veg- og trafikktiltak. Beregningsprinsipper og metodikk er direkte knyttet til Statens vegvesens Håndbok 140 om Konsekvensanalyser, slik at EFFEKT utgjør hovedverktøydelen av denne.Ulykkesmodulen i EFFEKT er utviklet et skritt videre i versjon 6.3 av verktøyet. I den nye modulen er det etablert et nytt beregningsprinsipp der det er gått bort fra ulykkesfrekvenser som det sentrale beregningsgrunnlaget. Det er gjort en enda nærmere tilpassing til datagrunnlag og metodikk i verktøyet TS-EFFEKT. Metodikken i EFFEKT og TS-EFFEKT er på denne måten blitt mer samkjørt, for å ha et mest mulig felles beregningsopplegg for de delene av ulykkesanalysene som er aktuelle i EFFEKT.Denne rapporten omfatter både en brukerveiledning til ny ulykkesmodul og dokumentasjon av forutsetninger og beregningsprinsipp for den nye modulen.Rapporten er identisk med rapport nr 2009/6 fra Utbyggingsavdelingen i Statens vegvesen, Vegdirektoratet: «Ny ulykkesmodul i EFFEKT 6.3. Brukerveiledning og dokumentasjon».

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Anders Straume

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi

År

2009

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214048544

Vis denne publikasjonen hos Cristin