Til hovedinnhold
Norsk English

Behovsstyrt ventilasjon i passivhus og lavenergiboliger

Sammendrag

Hensikten med denne rapporten er å gi en vurdering av mulighetene for bruk av behovsstyrt ventilasjon i passivhus og lavenergiboliger. Det er gjort en gjennomgang av veiledninger, standarder og forkskriftsverk for ventilasjonsluftmengder med tanke på valg av luftmengder for behovsstyrt ventilasjon. Det er også utført en litteraturstudie med hensyn til helse- og inneklimaeffekter av lavenergi- og passivhus og av energireduserende tiltak i boliger. Denne gjennomgangen viste at det er utført relativt lite forskning på dette området. Det er utført målinger i lavenergiboliger i Trondheim av hvordan ventilasjonen fungerer i disse. I forhold til forskriftskravene tyder disse målingene på at kapasiteten til ventilasjonsanleggene er noe knapp eller at brukerne velger å benytte en innstilling av ventilasjonen som gir en noe knapp luftmengde. En beregning av behovsstyrt ventilasjon er utført for å vise hvor mye energi som kan spares i lavenergi- og passivhus ved å ta i bruk behovsstyring. Beregninger av luftkvalitet er inkludert i beregningsmodellene som er benyttet.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Hans Martin Mathisen
  • Monica Berner
  • Oddvar Nesland

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Gassteknologi
  • SINTEF Energi AS / Termisk energi
  • SINTEF Energi AS

År

2009

Forlag

Teknisk rapport (SINTEF Energiforskning)

Hefte nr.

TR A6894

ISBN

9788259434289

Vis denne publikasjonen hos Cristin