Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering av Helsebiblioteket

Sammendrag

Helsebiblioteket har eksistert i tre år. I den anledning har Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten bedt SINTEF IKT å evaluerer organisasjonen. Evalueringen består av to deler: en kvalitativ undersøkelse i blant administrativ- og politisk ledelse i helsevesenet, og en kvantitativ i blant Helsebibliotekets brukere. Evalueringen viser at den underliggende idé om lik tilgang til kvalitetssikret kunnskap for helseansatte oppfattes som viktig for helsevesenet. Helsebiblioteket har i denne sammenheng vært et sentralt virkemiddel. Det er dog stadig visse utfordringer særlig med hensyn til tilgjengelig, tid og infrastruktur for den enkle helseansatte. Denne ulikhet i tilgang er fortsatt gjeldende (de største hindringer ligger utenfor Helsebibliotekets virkeområde), selv om Helsebiblioteket også har bidraget til å gjøre den mindre. Helsebiblioteket som en sentral organisasjon med redaksjonell frihet betraktes som en velegnet måte å organisere lik tilgang til kvalitetssikret kunnskap. De største utfordringer er stabil finansiering og forut-sigbarhet i kildetilgang.

Oppdragsgiver: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90C30301

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Anders Kofod-Petersen
  • Babak A. Farshchian

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security

År

2009

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A13704

ISBN

9788214044584

Vis denne publikasjonen hos Cristin