Til hovedinnhold
Norsk English

Test av Superkjølingslinje for filet produksjon - Oppsummering

Sammendrag

Forsøkene som rapporteres her inngår som en del av prosjektet ”Temperaturstyring fra fangst til marked”, som er finansiert av FHF-fondet og ledet av en styringsgruppe oppnevnt av FHL-Filetforum.Det er aktivitetene knyttet til delprosjekt 3.2 som rapporteres i denne rapporten.Skaginn har utviklet en filetlinje hvor en har tatt sikte på å produsere fileter av høy kvalitet og som samtidig er superkjølte. Kvaliteten i filetene opprettholdes ved at en unngår spalting, gjennom å la skinnet være på fileten under trimming av finnefester, samt at fileten superkjøles før den skinnes. Skinningen skjer i en egenutviklet maskin.Skaginn-linjen er bygget opp slik at etter filetmaskinen blir filetene trimmet med skinnet på. Prosessbetingelsene kan varieres, men under testene gikk filetene i 8 minutter i en filetkjøler med issørpe som inneholdt 2,5% salt. Denne skulle kjøle filetene, men i det utførte forsøket var imidlertid temperaturen i filetkjøleren 2,1ºC, noe som varmet opp filetene.Filetene legges deretter på bånd i en skinnkjøler (superkjøling) i ca. 10 minutter ved -7 ºC, før de sendes videre til skinning. Skinningen gjøres på superkjølte fileter, i en egenutviklet maskin.   I det utførte forsøket måtte omtrent 10% av filetene sendes på nytt gjennom maskinen.  Tidligere test hos Festi viste 5% skinnefeil. Dessverre ble temperaturen gjennom linjen ikke registrert, men fra tidligere målinger og beregninger samt registrering i EPS kassene har fileten fått en utgjevningstemperatur på mellom -0,5ºC og -1ºC.  Det tilsvarer at de har fått en isfraksjon på mellom 0 til 5%.Som en subjektiv oppsummering etter en begrenset test kan det tyde på at linjen har potensial for et større utbytte på fisken en ordinære linjer, men det gjenstår mye arbeid i å optimalisere flyten og ha kontinuerlig kontroll med temperaturen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Gassteknologi
  • SINTEF Energi AS / Termisk energi
  • SINTEF Energi AS

År

2009

Forlag

Teknisk rapport (SINTEF Energiforskning)

Hefte nr.

TR A6846

ISBN

9788259434807

Vis denne publikasjonen hos Cristin