Til hovedinnhold
Norsk English

Resjekk av NOFO’s dispergeringsmidler

Sammendrag

NOFO ville dokumentere ”godheten” av dispergeringsmidlene i sin og oljeselskapenes beredskap, basert på krav og retningslinjer gitt i Forurensningsforskriften §19-4 m/ fagbeskrivelse. Det er derfor testet 43 Dasic Slickgone NS prøver fra ulike beredskapslagre, innkjøpt over en periode fra 1996 til 2008, i dette prosjektet. SINTEF har i dette prosjektet kartlagt kvalitet (fysiske og kjemiske egenskaper samt visuell observasjon) av dispergeringsmidlene. Deretter er det gjennomført effektivitetstest på et utvalg (22 prøver) av de innsendte prøvene. SINTEF’s vurdering av resultatene, samt anbefaling for videre håndtering:• 2 batcher fra NOFO Kristiansund anbefales destruert (tank 60-95-52 / 53).• Havila Runde Tank 37, NOFO Kristiansund (tank 60-95-54), NOFO Mongstad (innkjøp februar 2007 batch 1, 2, 3, samt fra Havila Runde Tank 22BB sommer 2007), Stril Poseidon, Draugen, Stril Hval og Stril Power (fra Esso’s innkjøp 1999) har alle signifikante endringer, men er fortsatt innenfor aksepterte grenser i forhold til referanseprøve. Disse bør følges tett opp, og anbefales resjekket i 2009.• Havila Runde (Tank 22BB fra innkjøp 2007), Havila Troll (fra Mongstad 2003) og Heidrun anbefales resjekket i 2010.• NOFO Kristiansund (innkjøp nov. 2007, batch 07/56), NOFO Mongstad (innkjøp april 2007, batch 12, 13, 14, 17, 19 og desember 2007, batch 07/46, 07/47, 07/48, 07/49, 07/52 og 07/55) og NOFO Stavanger (batch 02/02, 07/64) anbefales resjekket først i 2012, forutsett oppbevaring på originale container.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Klima og miljø

År

2009

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214047783

Vis denne publikasjonen hos Cristin