Til hovedinnhold
Norsk English

Utredningsoppdrag: gjennomgang av rapporteringer fra de private rehabiliteringsinstitusjonene, knyttet til midler bevilget til omstilling av private opptreningsinstitusjoner

Sammendrag

I alt 38 av de private opptreningsinstitusjonene har mottatt midler til 53 ulik utviklings- og omstillingsprosjekter i 2008. Statusrapporter fra disse prosjektene (til og med 31.12.2008) er gjennomgått og oppsummert. Hovedfunn fra gjennomgangen: • 47 av prosjektene er igangsatt i 2008. • Gjennomsnittlig prosjektstørrelse er kr 850 000. • I alt 36 prosjekter inkluderer pasientbehandling (77 %), de øvrige 11 er prosjekter som handler om kvalitetsutvikling, kompetanseutvikling, å utvikle nye tilbud eller prosjekter knyttet til økt samhandling med andre aktører, dvs. prosjekter på systemnivå. • 13 av 47 prosjekter (28 %) handler om å omstille tilbudet, dvs. å etablere tilbud til nye brukergrupper eller å etablere nye typer av tjenester. Ingen av prosjektene i Helse Vest har eksplisitt omhandlet dette. • Totalt 18 prosjekter (39 %) er eksplisitt rettet mot arbeidsrettet rehabilitering, de øvrige prosjektene omhandler mer tradisjonelle tilbud rettet mot rehabilitering etter sykehusopphold, eldre hjemmeboende, funksjonshemmede og kronikere. • Fire av prosjektene (9 %) nevner at de bygger opp tilbud til nye brukergrupper.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2009

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214047844

Vis denne publikasjonen hos Cristin