Til hovedinnhold

De ressurskrevende brukerne innen psykisk helsearbeid - samhandling og organisering

De ressurskrevende brukerne innen psykisk helsearbeid - samhandling og organisering

Kategori
Rapport
Sammendrag
Denne rapporten gjør rede for resultatene fra en spørreskjemaundersøkelse i 67 norske kommuner og en intervjuundersøkelse i 10 kommuner. Studien omhandler kommunenes arbeid for mennesker med psykiske lidelser som oppleves særlig ressurskrevende. Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra KS i perioden september 2006 til mars 2007. Resultatene fra studien viser at kommunene har tatt ansvaret for brukere med psykiske lidelser som de opplever ressurskrevende. Brukere med en rekke ulike funksjonsproblemer og vansker inngår i studien, og dette synliggjør at kommunene står overfor mangeartede og krevende oppgaver. Brukernes vansker i dagliglivet er den viktigste faktoren for om de oppleves ressurskrevende, og tjenestenes hovedutfordringer ligger i å yte tilstrekkelig hjelp i hverdagen.  Resultatene viser også at kommunene håndterer arbeidet med disse brukerne. Imidlertid må kommunene rustes opp både kompetanse- og kapasitetsmessig for å utvikle et tilfredsstillende tjenestetilbud til alle brukerne. Ikke minst må samarbeidet med spesialisthelsetjenesten videreutvikles, først og fremst DPS og akuttavdelingene.  Viktige momenter framover:• tydeliggjøring og videreutvikling av psykisk helsearbeid som kunnskaps- og praksisfelt • kommunal organisering og ledelse som fremmer fagutvikling og samarbeid• samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjeneste kjennetegnet av samtidighet og felles ansvar og av respekt og likeverd
Språk
Norsk
Forfatter(e)
  • Sissel Steihaug
  • Mitchell Loeb
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Helse
År
Forlag
SINTEF rapport
ISBN
9788214042405