Til hovedinnhold
Norsk English

De ressurskrevende brukerne innen psykisk helsearbeid - samhandling og organisering

Sammendrag

Denne rapporten gjør rede for resultatene fra en spørreskjemaundersøkelse i 67 norske kommuner og en intervjuundersøkelse i 10 kommuner. Studien omhandler kommunenes arbeid for mennesker med psykiske lidelser som oppleves særlig ressurskrevende. Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra KS i perioden september 2006 til mars 2007. Resultatene fra studien viser at kommunene har tatt ansvaret for brukere med psykiske lidelser som de opplever ressurskrevende. Brukere med en rekke ulike funksjonsproblemer og vansker inngår i studien, og dette synliggjør at kommunene står overfor mangeartede og krevende oppgaver. Brukernes vansker i dagliglivet er den viktigste faktoren for om de oppleves ressurskrevende, og tjenestenes hovedutfordringer ligger i å yte tilstrekkelig hjelp i hverdagen.  Resultatene viser også at kommunene håndterer arbeidet med disse brukerne. Imidlertid må kommunene rustes opp både kompetanse- og kapasitetsmessig for å utvikle et tilfredsstillende tjenestetilbud til alle brukerne. Ikke minst må samarbeidet med spesialisthelsetjenesten videreutvikles, først og fremst DPS og akuttavdelingene.  Viktige momenter framover:• tydeliggjøring og videreutvikling av psykisk helsearbeid som kunnskaps- og praksisfelt • kommunal organisering og ledelse som fremmer fagutvikling og samarbeid• samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjeneste kjennetegnet av samtidighet og felles ansvar og av respekt og likeverd

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Sissel Steihaug
  • Mitchell Loeb

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2007

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214042405

Vis denne publikasjonen hos Cristin