Til hovedinnhold
Norsk English

Privat helseforsikring og sykefravær

Sammendrag

Mange av NHOs medlemsbedrifter kontaktes av forsikrings­sel­skap­er om å tegne private helseforsikring for sine ansatte. Forsikrings­selskapene hevder at slik helseforsikring er nyttig, og at de vil være lønnsomme for bedriftene fordi sykefraværet blir redusert. Noen selskaper har antydet at bedrifter som har privat helseforsikring kan få 20 prosent lavere sykefravær.   SINTEF har gjennomført en spørreundersøkelse om erfaringer med bruk av helseforsikringer blant et utvalg på 300 av NHOs medlemmer. Svarene er sett i sammenheng med virksomhetenes sykefravær over tid, både for de som har og de som ikke har privat helseforsikring. I alt 18 prosent av virksomhetene oppgir at de har tegnet privat helseforsikring. Undersøkelsen viser at det ikke er mulig å se noen forskjell i utviklingen av sykefraværet hos de som har og de som ikke har privat helseforsikring. Virksomhetene oppgir at motivet for å tegne helseforsikring dels er å redusere sykefraværet, dels er å redusere ventetid for ansatte som står i helsekøer og dels er det for å ta vare på ansatte som blir syke. De som har helseforsikringer har et mer positivt forhold til private helsetjenester, og ser det i større grad som et viktig supplement til offentlige tjenester. En gjennomgang av andre prosjekter viser at det er gjort få analyser av sammenhengen mellom private helseforsikringer og sykefravær i et system med offentlige helsetjenester, mens det er gjort flere studier av samfunnsmessige effekter av helseforsikringer.  

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Karl-Gerhard Hem

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2009

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214047837

Vis denne publikasjonen hos Cristin