Til hovedinnhold
Norsk English

Kartlegging av flystøy rundt Fagernes lufthavn Leirin

Sammendrag

Det er gjennomført flystøyberegninger med NORTIM versjon 3.4 i samsvar med retningslinje T-1442 fra Miljøvernedepartementet for Fagernes lufthavn Leirin. Beregningene tar utgangspunkt i trafikken for 2008 og 2009 og en prognose 10 år fram i tid. Støysonekartet viser at det kun er Nord-Aurdal kommune som er berørt. Det ligger ingen boliger eller annen støyømfintlig bebyggelse innenfor støysonene eller kartleggingsgrenser relatert til forurensningsforskriften.

Oppdragsgiver: Oslo Lufthavn AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E329

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2009

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A13579

ISBN

9788214044577

Vis denne publikasjonen hos Cristin