Til hovedinnhold
Norsk English

Flystøysoner etter T-1442 for Trondheim helikopterplass, Rosten

Sammendrag

Det er utarbeidet støysoner etter reglene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442 for Trondheim helikopterplass, Rosten. Støysonene er basert på situasjonen i 2005 og en prognose med 10 % økning av trafikken i forhold til dette. Beregningene er foretatt med NORTIM, det norske programmet som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelsen.Støysonene dekker et areal på drøyt 2 kvadratkilometer rundt basen og ligger kun i Trondheim kommune.

Oppdragsgiver: Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E102.13

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2007

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A1353

ISBN

9788214040555

Vis denne publikasjonen hos Cristin