Til hovedinnhold

Flystøysoner etter T-1442 for Trondheim helikopterplass, Rosten

Flystøysoner etter T-1442 for Trondheim helikopterplass, Rosten

Kategori
Rapport
Sammendrag
Det er utarbeidet støysoner etter reglene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442 for Trondheim helikopterplass, Rosten. Støysonene er basert på situasjonen i 2005 og en prognose med 10 % økning av trafikken i forhold til dette. Beregningene er foretatt med NORTIM, det norske programmet som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelsen.Støysonene dekker et areal på drøyt 2 kvadratkilometer rundt basen og ligger kun i Trondheim kommune.

Oppdragsgiver: Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Oppdragsgiver
  • SINTEF AS / 90E102.13
Språk
Norsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Connectivity Technologies and Platforms
År
Forlag
SINTEF
Hefte nr.
A1353
ISBN
9788214040555