Til hovedinnhold
Norsk English

Kartlegging av opplæringstilbud innen drift og vedlikehold av veger

Sammendrag

Denne kartleggingen er gjennomført som en del av ”Kompetanseutvikling drift og vedlikehold” (KDV) som er et 4-årig etatsprosjekt i Statens vegvesen.   Vi har i dette prosjektet forsøkt å skaffe en oversikt over studie og kurstilbud som er sentrale innen drift og vedlikehold av veger. Vi har tatt med utdanning i videregående skole, ingeniørhøgskole og universitet i tillegg til videreutdanningskurs av forskjellige slag. Oversikten er antagelig ikke komplett og siden kurs og fagtilbud er under stadig utvikling vil denne oversikten fort være utdatert. Den er laget som et hjelpemiddel i det videre arbeidet i etatsprosjektet.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Inge Hoff

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Infrastruktur

År

2009

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

SBF IN A09017

Vis denne publikasjonen hos Cristin