Til hovedinnhold

Støysoner etter T-1442 for Tromsø lufthavn

Støysoner etter T-1442 for Tromsø lufthavn

Kategori
Rapport
Sammendrag
Det er beregnet nye støysoner for Tromsø lufthavn etter retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet basert på trafikken for 2006, en prognose for 2016 samt et langtidsperspektiv for 2050. Beregningene er utført med programmet NORTIM, det norske flystøyprogrammet som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse. De nye støysonene etter T-1442 ligger kun i Tromsø kommune. I tillegg til støysonene knyttet til T-1442 er det gjort beregninger og opptellinger knyttet til forurensningsforskriften.

Oppdragsgiver: Avinor AS
Oppdragsgiver
  • SINTEF AS / 90E273
Språk
Norsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Connectivity Technologies and Platforms
År
Forlag
SINTEF
Hefte nr.
A1320
ISBN
9788214040548