Til hovedinnhold
Norsk English

Støysoner etter T-1442 for Tromsø lufthavn

Sammendrag

Det er beregnet nye støysoner for Tromsø lufthavn etter retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet basert på trafikken for 2006, en prognose for 2016 samt et langtidsperspektiv for 2050. Beregningene er utført med programmet NORTIM, det norske flystøyprogrammet som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse. De nye støysonene etter T-1442 ligger kun i Tromsø kommune. I tillegg til støysonene knyttet til T-1442 er det gjort beregninger og opptellinger knyttet til forurensningsforskriften.

Oppdragsgiver: Avinor AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E273

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2007

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A1320

ISBN

9788214040548

Vis denne publikasjonen hos Cristin