Til hovedinnhold
Norsk English

Testing av deformasjons- og slitasjeegenskaper av asfaltdekker fra Vestfold – E18 (SIV-strekninger)

Sammendrag

I dette prosjektet er det analysert borprøver fra 7 forsøksfelt på E 18 i Vestfold.  Borprøvene ble tatt ut i 2008, mens dekkene ble lagt ut i 2001. Undersøkelsene som er utført er deformasjonstesting ved bruk av wheel-track og Nottingham Asphalt Tester (NAT), samt slitasjetesting ved bruk av Prall.Denne rapporten inneholder resultatene fra denne undersøkelsen. Basert på krav i håndbok 018, til deformasjons- og slitasjeegenskaper, så tilfredsstiller de ulike massetypene en trafikkmengde som angitt i etterfølgende tabell.   Felt 1 Ab 16 pmb Felt 2 Ab 16 pmb Felt 3 Ab 16 pmb Felt 4 Ab 16 pmb Felt 5 Ska Fib 16 Felt 6 Ska Fib 16 Felt 7 Ab 16 Wheel-track > 10000 1501-3000 > 10000 > 10000 > 10000 5001-10000 5001-10000 NAT > 10000 1501-3000 > 10000 > 10000 > 10000 > 10000 > 10000 Prall > 10000 1501-3000 5001-10000 > 10000 > 10000 > 10000 > 10000  En rangering av dekketypene etter testing i Wheel-track, NAT og Prall er vist etterfølgende tabell.   Felt 1 Ab 16 pmb Felt 2 Ab 16 pmb Felt 3 Ab 16 pmb Felt 4 Ab 16 pmb Felt 5 Ska Fib 16 Felt 6 Ska Fib 16 Felt 7 Ab 16 Wheel-track 1 7 4 3 2 6 5 NAT 2 7 1 3 4 5 6 Prall 4 7 6 1 5 2 3

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Bjørn Ove Lerfald

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Infrastruktur

År

2009

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

SBF IN A09015

Vis denne publikasjonen hos Cristin