Til hovedinnhold
Norsk English

Laboratorietesting av asfalt med PmB utlagt i region øst og region sør i 2008

Sammendrag

I denne undersøkelsen er det utført testing av deformasjons- og slitasjeegenskaper av seks massetyper. De seks massetypene er en Ab 11, tre Ab 11 med PmB og 2 Ab 16 med PmB.  Undersøkelsene som er utført er deformasjonstesting ved bruk av wheel-track og Nottingham Asphalt Tester (NAT) og slitasjetesting ved bruk av Prall. Denne rapporten inneholder resultatene fra undersøkelsen. Basert på krav i håndbok 018, til deformasjons og slitasjeegenskaper, så tilfredsstiller de ulike massetypene en trafikkmengde som angitt i etterfølgende tabell.     Ab 11 Rv 282 Ab 11 PMA Rv 282 Ab 11 SBS Rv 282 Ab 11 SBS E 18 Follo Ab 16 SBS E 18 Follo Ab 16 SBS E 18 Lysaker Wheel-track 3001-5000 > 10000 5001-10000 > 10000 > 10000 > 10000 NAT 3001-5000 > 10000 3001-5000 > 10000 > 10000 3001-5000 Prall 3001-5000 5001-10000 > 10000 5001-10000 5001-10000 > 10000 For massene på Rv 282 er steinmaterialsammensetningen lik for alle de tre massetypene.  Det er dermed bare forskjeller i bindemiddeltypen og effekten av bindemiddelet kan dermed vurderes direkte både på slitasje- og deformasjonsegenskapene.  For disse massene viser resultatene at bruk av PmB både gir forbedrede slitasje- og deformasjonsegenskaper.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Bjørn Ove Lerfald

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Infrastruktur

År

2009

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

SBF IN A09014

Vis denne publikasjonen hos Cristin