Til hovedinnhold
Norsk English

Et mer funksjonelt vegnett i øst-vest-retning i Jämtland/Trøndelag – Restavfall til bruk i vegbygging

Sammendrag

Vägverket Region Mitt og Statens vegvesen med distriktsvegkontorene i Nord- og Sør-Trøndelag, samt Vegdirektoratet (Tek-T), gjennomfører i felleskap et INTERREG-prosjekt.  Dette prosjektet gjennomføres i perioden 2008-2010 og har som hovedmålsetting å legge grunnlag for et mer funksjonelt vegnett i øst-vest-retning.   I dette delprosjektet har det vært direkte kontakt til kommuner og foretak både i Sør- og Nord-Trøndelag fylker og Jämtlands län for å innhente informasjon om mulige restprodukter og avfall fra produksjon som genereres og som kunne vært anvendt til vegbyggingsformål. Resultatet oppsummeres i følgende hovedpunkter: Jämtland er lite industrialisert og derfor finnes det lite materiale tilgjengelig. Det materialet som finnes benytter man, i den grad det er mulig, lokalt. Det finnes store mengder aske tilgjengelig i Trøndelag og aktørene er interesserte i å finne alternativer til deponering. Silisiumindustrien i Sør-Trøndelag har produksjonsavfall som de ønsker å finne avsetning for. Renovasjonsselskapene tar i mot store mengder inert materiale. Det varierer hvor gode aktørene er på å nyttiggjøre seg dette. Noen har god avsetning, mens andre legger det i deponi. Disse siste er på utkikk etter alternative løsninger. Skiferindustrien har meget stor skrotprosent og er stadig på utkikk etter alternativ bruk for å redusere andelen som legges i deponi. Det er store mengder betong tilgjengelig, spesielt i trøndelagsfylkene. Det meste benyttes i dag som fyllmasse.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Infrastruktur

År

2009

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

SBF IN A09013

ISBN

0123456789

Vis denne publikasjonen hos Cristin