Til hovedinnhold
Norsk English

Utrednings- og forskningsprosjekt om hjelpemiddelformidling, tilrettelegging og rehabilitering som fag- og forskningsfelt

Sammendrag

Formålet med studien er å gi en oppsummering av forskning og utvikling om hjelpemiddelformidling som foregår innen fagområdene helse, sosial og velferd, arbeidsliv og eventuelt andre fagområder som er relevante for hjelpemiddelområdet.   Det er foretatt litteratursøk i ulike databaser, og intervjuer og samtaler med sentrale nøkkelpersoner i Norge, Sverige og Danmark på området hjelpemiddelformidling.   Litteraturstudien viser at det er lite forskning om hjelpemiddelformidling, og at det som finnes er spredt og av varierende kvalitet. Når det gjelder forskning om og videreutvikling av formidlingssystemene er følgende utfordringer skissert av informantene: Behov for å definere hjelpemiddelområdet som eget fagområde, behov for et nasjonalt kompetansesenter, informasjonssystem for å spre kunnskap, sikre nødvendige rammebetingelser for forskning og utvikling innen området, og å sikre brukerinnflytelse innen forskning og utviklingsprosjekter.   For å styrke FoU innen hjelpemiddelområdet, vil det være nødvendig med særskilt finansiering og en klar strategisk satsing på noen FoU miljøer.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Nanna B. Kurtze
  • Karl-Gerhard Hem

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2009

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214047820

Vis denne publikasjonen hos Cristin