Til hovedinnhold
Norsk English

Støy fra militær øvingsvirksomhet - Kommentarer til utslippstillatelser for Rena leir, Rødsmoen øvingsområde og Regionfelt Østlandet

Sammendrag

Gjeldende utslippstillatelser for Rena-området er kommentert i lys av det norske støyregelverket og relevante internasjonale standarder, og det er foreslått alternativ grensesetting ved en eventuell revisjon av tillatelsene. Spesielt er det pekt på problemer angående definisjon og måling av maksimumsnivå, og bruk av maksimumsgrenser på dagtid.

Oppdragsgiver: Forsvarsbygg
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E246

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2009

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A12551

ISBN

9788214044492

Vis denne publikasjonen hos Cristin