Til hovedinnhold

Undersøkelse om tjenester fra døvblindesystemet

Undersøkelse om tjenester fra døvblindesystemet

Kategori
Rapport
Sammendrag
SINTEF Helse har gjennomført en spørreundersøkelse blant personer som er identifisert med døvblindhet. Det er sendt ut 426 skjemaer til registrerte brukere ved de fire regionsentrene for døvblinde. Resultatene baserer seg på svar fra 118 personer, en svarprosent på 28.  Undersøkelsen har kartlagt hvilke tjenester døvblinde mottar både lokalt og i fra det nasjonale kompetansesystemet for døvblinde, kalt døvblindesystemet, og døvblindes egen vurdering av hvordan disse tjenestene fyller den enkeltes behov. Den gir også et bilde av hvordan døvblinde har det med hensyn til sivil status, boligforhold og hvilke måter de foretrekker eller er i stand til å kommunisere på.En av fire respondenter svarer at de representerer døvblindfødte, like mange at de er døvblindblitte. Halvparten svarer at de er kombinert syns- og hørselshemmet. Omkring to av tre døvblinde benytter tale som kommunikasjonsform, mens mange benytter mer enn en type kommunikasjonsform; i gjennomsnitt benyttes to typer. Undersøkelsen viser at døvblinde i liten grad tar med seg nærpersoner eller fagpersoner når de er på kurs eller samlinger ved sentrene. Eksempelvis er det 70 - 80 prosent av brukerne som svarer at de aldri har med fagpersoner på kurs eller samlinger ved de tre typene av tilbud.
Språk
Norsk
Forfatter(e)
  • Karl-Gerhard Hem
  • Tonje Gundersen
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Helse
År
Forlag
SINTEF rapport
ISBN
9788214039207