Til hovedinnhold
Norsk English

Senter for Jernbanesertifisering - Statusrapport for 2006

Sammendrag

Foreliggende rapport rapporterer Senter for Jernbanesertifisering (SJS) sin virksomhet som teknisk kontrollorgan for 2006. I tillegg er det tatt med vesentlige hendelser fra første kvartal 2007.SINTEF ble utpekt som teknisk kontrollorgan i henhold til EU direktivet 96/48/EF om samtrafikkevnen for det trans-europeiske høyhastighetsjernbanesystemet den 16. desember 2003. Utpekingen ble den 27. september 2005 utvidet til også å omfatte EU direktivet 2001/16/EF om samtrafikkevnen for det konvensjonelle europeiske jernbanesystemet. I brev av 6. februar 2007 fra Statens jernbanetilsyn ble SINTEFs utpeking utvidet til å gjelde alle delsystemer, konstituenter og moduler for direktivene 96/48/EF og 2001/16/EF.Den Europeiske Union ble informert om utpekingen som ble implementert som en utvidelse av SINTEFs utpeking som ""Notified Body"" nr. 1278. SINTEFs implementering av utpekingen skjer gjennom Senter for Jernbanesertifisering (SJS) ved at SJS vil stå praktisk ansvarlig for gjennomføring av oppdrag innenfor hele det utvidete utpekingsområde og vil trekke på faglig ekspertise andre steder innenfor SINTEF når dette er nødvendig.

Oppdragsgiver: Statens jernbanetilsyn
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 905130.21

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security

År

2007

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A1252

ISBN

9788214040524

Vis denne publikasjonen hos Cristin