Til hovedinnhold
Norsk English

Vurdering av funksjonsfordelingen innen Sykehus Innlandet vedtatt 31.12.2003

Sammendrag

Denne rapporten fra SINTEF gir en vurdering av hvilke konsekvenser funksjonsfordelingen mellom de tre sykehusene som ligger rundt Mjøsa samt SI Elverum som ble vedtatt å tre i kraft fra 31.12.2003 har hatt når det gjelder tilgjengelighet, kvalitet, etableringen av mer robuste fagmiljøer og produktivitet. Vedtaket som ble fattet innebar at: Det ble etablert og eller opprettholdt vaktbærende sengeenheter ved: Gastroenterologisk kirurgi ved SI Gjøvik og SI Elverum Ortopedi ved SI Lillehammer, SI Gjøvik og SI Elverum • Urologi ved SI Hamar • Karkirurgi ved SI Hamar. Nevrologi ved SI Lillehammer Øye ved SI Elverum ØNH ved SI Gjøvik Det ble opprettholdt noe gastroenterologisk kirurgi ved SI Lillehammer, med en begrenset vaktordning. Enheten tar ikke i mot øyeblikkelig hjelp. Den ortopediske virksomheten ved SI Gjøvik skal bare operere elektive pasienter. Ved SI Elverum ble det opprettholdt poliklinikk og dagbehandling for nevrologiske pasienter. Øre-nese-hals virksomheten ved Elverum skal ha redusert vakt- og sengefunksjon 4 dager per uke, unntatt 12 uker i året, hvor det i forbindelse med høytid og ferier ikke skal være noen vaktfunksjoner i drift. Øyevirksomheten ved SI Lillehammer ble begrenset til poliklinikk og en vaktordning i deler av uken.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Tarald Rohde
  • Silja Rønningsen

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2006

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214040029

Vis denne publikasjonen hos Cristin