Til hovedinnhold
Norsk English

Støysoner for Lakselv lufthavn, Banak etter retningslinje T-1442

Sammendrag

Det er beregnet flystøysoner for Lakselv lufthavn, Banak i samsvar med retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Grunnlaget er siviltrafikken for hele året 2008, militær trafikk for 2006 og en ti års prognose. Beregningene er utført med versjon 3.3 av programmet NORTIM som tar hensyn til topografiens innvirkning på lydutbredelsen. Støysonene berører kun Porsanger kommune. Beregningene omfatter også kartlegging i forhold til Forurensningsforskriften og dens vedlegg.

Oppdragsgiver: Oslo lufthavn AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E320

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2009

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A12289

ISBN

9788214044478

Vis denne publikasjonen hos Cristin