Til hovedinnhold
Norsk English

Forskning og utvikling innen vedlikehold med relevans for petroleumsvirksomheten

Sammendrag

Rapporten dekker en kartlegging av forskning og utvikling innenfor vedlikehold med relevans for petroleumsvirksomheten. Innledningsvis ble det gjennomført litteratursøk i artikkeldatabaser, tidsskrifter, nettsider, konferansemateriell og bøker. I tillegg er kartleggingen basert på informasjon fra EU-prosjekter, doktoravhandlinger og masteroppgaver. Utvikling innenfor standarder og retningslinjer er også tatt med. På grunnlag av kartleggingen konkluderes det med et lavt, men tiltakende nivå for FoU-aktivitet innenfor vedlikehold. Med utgangspunkt i Oljedirektoratets Basisstudie, er det i tillegg kartlagt nivå for FoU-aktivitet innenfor hvert av områdene i deres vedlikeholdsstyringsmodell. Rapporten tar ikke stilling til grad av FoU-aktivitet innad i selskapene. Av konkurransemessige hensyn vil dette være informasjon som ikke er tilgjengelig utenfor selskapene. 

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Ole Meland
  • Per Schjølberg
  • Jørn Vatn
  • Harald Rødseth

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security

År

2009

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214048322

Vis denne publikasjonen hos Cristin