Til hovedinnhold
Norsk English

Overordnet program for Øya sykehjem

Sammendrag

Overordnet program for Øya sykehjem omfatter en beskrivelse av intensjonen bak etablering av et korttids sykehjem, sykepleierutdanning, institutt for samfunnsmedisin, utdanning for legestudenter og legesenter i samme bygg. Visjonen ""Med pasienten i fokus og til samfunnets beste skal ""Øya sykehjem"" videreutvikle gode og helhetlige omsorgs- og behandlingstilbud på tvers av forvaltningsnivå, utdanningsnivå og profesjoner"" legges grunnlaget for at Øya sykehjem med sin direkte tilknytning til St. Olavs Hospital kan et viktig bindeledd mellom spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste og mellom utdanning, forskning og klinisk virksomhet. Overordnet program er grunnlaget for utarbeidelse av funksjonsprogram og romprogram for bygget som blir på ca 16 000 m2. Det forutsettes ferdig bygget innen utgangen av 2007.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Marte Lauvsnes

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2006

Forlag

SINTEF rapport

Vis denne publikasjonen hos Cristin