Til hovedinnhold
Norsk English

EMERGENCY: Evaluering av DISKO

Sammendrag

I prosjektet EMERGENCY har SINTEF gjennomført en brukersentrert evaluering av Røde Kors sitt DISKO-system. Hensikten med denne evalueringen var delvis å avdekke brukerproblemer og forbedringsforslag til DISKO som sådan, delvis å avdekke problemer og forbedringsforslag knyttet til bruk av DISKO ved skredredningsaksjoner, og delvis å innhente kunnskap hos SINTEFs prosjektdeltagere om redningsaksjoner generelt og skredaksjoner spesielt. Det deltok syv personer i gruppeevalueringene (fordelt på to grupper). Alle var involvert i Røde Kors sitt ""Fagkurs Skred"" i mars 2009, enten som veiledere, kursstab eller deltagere, og hadde ulik kunnskap og erfaring i skredredning. Evalueringen ble gjennomført med utgangspunkt i tre oppgave-scenarier, utarbeidet i samarbeid mellom Røde Kors og SINTEF. Det ble identifisert 24 enkeltstående problemer/endringsforslag i evalueringen. I tillegg har SINTEF påpekt mulige problematisk sider ved systemet som ikke ble påpekt av deltagerne i evalueringene. Disse presenteres i kapittel 4. Det anbefales at man i videre arbeid med DISKO generelt gir høy prioritet til følgende forhold:• Mekanismer for å finne raskt frem til riktig sted på kartet (problem 13)• Mekanismer for å gjøre kartet mer oversiktlig (problem 3)• Endring av brukergrensesnittet i kartet til å følge ""objekt-aksjon""-prinsippet (se kap. 4)• Utforming av ikoner, og konsistent bruk av disse (problem 1, 8 & 9) Det anbefales at man i fremtidig arbeid med tilpasning av DISKO til skredaksjoner gir høy prioritet til følgende forhold:• Mer effektiv innlegging av 3-punktssøk (problem 17, 18, 19, 21 & 24)Bruk av skredspesifikke symboler og farger (problem 13, 15, 16 & 20

Oppdragsgiver: Røde Kors gjennom EMERGENCY-prosjektet støttet av Norges forskningsråd, p.nr. 187799
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90B261

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2009

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A12084

ISBN

9788214044454

Vis denne publikasjonen hos Cristin