Til hovedinnhold
Norsk English

Tverrfaglig samhandling i psykisk helsearbeid

Sammendrag

Rapporten presenterer resultater fra en undersøkelse, gjennomført på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet. Rapporten beskriver faktorer som har betydning for, og som positivt påvirker, samhandlingen i det psykiske helsearbeidet. For at tverrfaglig samarbeid i psykisk helsearbeid skal styrkes må utviklingsarbeidet være forankret på flere nivå i organisasjonen og både politisk, adminstrativt og faglig utøvende nivå må være pådrivere for å utvikle virksomheten. Brukerorganisasjonene er en viktig aktør i utviklingsarbeidet. Kunnskap om psykisk helsearbeid er nødvendig, men ikke tilstrekkelig for å utvikle samarbeid i psykisk helsearbeid. Minst like viktig er den enkeltes vilje og evne til samarbeid og kompetanse i hva tverrfaglig samarbeid krever. En pragmatisk tilnærming er nødvendig for at samarbeidet skal fungere i det daglige. I tillegg til spesialkompetanse i psykisk helsearbeid, er faglig veiledning og deltagernes vilje og evne til og mulighet for samarbeid og å forholde seg til mangfoldighet og uforutsigbarhet viktig. Gjensidig forståelse og anerkjennelse av ansvar, roller og oppgaver er viktig. Det må settes av tid til å pleie det tverrfaglige samarbeidet og det må finnes arenaer for å møtes. Samarbeid med brukeren (Brukermedvirkning) er en grunnleggende forutsetning for et kvalitativt godt arbeid, og aktørenes vilje til å utforme individuelt tilpassede tjenester påvirker samarbeidet. Individuell plan og ansvarsgruppe er verktøy som kan legge til rette for og stimulere brukermedvirkning, gjøre det enklere for brukeren å forholde seg til tjenesten og strukturere arbeidet i organiasjonen.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2007

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214042313

Vis denne publikasjonen hos Cristin