Til hovedinnhold
Norsk English

Videreutvikling av metodikk for beregning av miljømessige konsekvenser av bedre veger med fokus på stigninger og fall

Sammendrag

Denne rapporten dokumenterer en videreutvikling av beregningsmetodikken som tidligere ble utviklet for analyse av sammenhengen mellom drivstofforbruk / utslipp av avgasser og vegstandard / trafikkforhold. Den gamle beregningsmetodikken klarte ikke å beregne effekten av stigninger og fall, mens den nye beregningsmetodikken utnytter resultatene fra EU-prosjektet ARTEMIS slik at man kan beregne effekten av å endre linjeføringen slik at man får redusert stigninger /fall i vegtraséen.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Knudsen Tore
  • Børge Bang
  • Tomas Levin

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi

År

2009

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214048285

Vis denne publikasjonen hos Cristin