Til hovedinnhold
Norsk English

Arbeidsdeling og samarbeid mellom DPS og sykehus

Sammendrag

Det ble vinteren/våren 2005 samlet inn data om alle døgnpasienter som åtte DPS-er og tilhørende sykehus hadde i løpet av fire uker. Det var 266 pasienter ved DPS og 268 pasienter i sykehus., altså ganske likt fordelt. Det var stor variasjon mellom de ulike DPS og sykehus med hensyn til antallet døgnpasienter og bruk av døgnplasser i forhold til folketallet i opptaksområdene, og i fordelingen av pasienter mellom DPS og sykehus. DPS-ene hadde en større andel pasienter med depresjoner, mens sykehusene hadde en større andel pasienter med ruslidelser, schizofreni og personlighetsforstyrrelser. Øvrige diagnosegrupper var omtrent likt fordelt. For de vanligste diagnosegruppene hadde døgnpasientene i sykehus mer alvorlige psykiske problemer enn pasientene i DPS-avdelinger. Behandlingssamarbeidet under oppholdet var ganske likt for DPS og sykehus. Det var mest kontakt med familie/pårørende, dernest psykiatritjenester i kommunene og andre psykiatriske institusjoner. Flertallet av døgnpasientene hadde individuell plan og omtrent halvparten av disse hadde fått denne under oppholdet. Det var en større andel som fikk denne planen under sykehusopphold enn ved DPS-opphold. Pasientene er i hovedsak fordelt på sykehus og DPS ut fra alvorlighetsgrad av symptomer og atferd, og ikke ut fra diagnose. Dette er i samsvar med føringene i DPS-veilederen. Forskjellene vises i samlet analyse først og fremst ved at sykehuspasientene er innlagt tiltrengende øyeblikkelig hjelp og/eller ved bruk av tvang.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Torleif Ruud
  • Rolf Wilhelm Gråwe

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2007

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214042306

Vis denne publikasjonen hos Cristin