Til hovedinnhold
Norsk English

Chlamydia trachomatis blant mannlige studenter i Trondheim og Oslo - forekomst og smittesporing

Sammendrag

Bakgrunn: Chlamydia trachomatis overføres seksuelt og har ofte et asymptomatisk forløp. I denne studien har vi undersøkt prevalens av C. trachomatis blant menn, forekomst av symptomer, og risikofaktorer for infeksjon. Studien belyser også behandling og smittesporing ved påvist chlamydiainfeksjon. Metode: Deltakerne ble rekruttert ved studenthelsetjenestene i Trondheim og Oslo og ved direkte henvendelser på lærestedene i perioden april-oktober 2005. I alt 1032 menn 18-30 år som hadde debutert seksuelt leverte utfylt spørreskjema og urinprøve for påvisning av C. trachomatis. Menn med positiv prøve ble innkalt til konsultasjon for behandling og samtale om smittesporing. Minst seks uker etter behandling ble det innkalt til kontrollkonsultasjon. Resultater: Gjennomsnittlig seksuell debutalder var 17,5 år (standardavvik 2,2) og mediant totalantall seksualpartnere var sju (25- og 75-percentiler: 3 og 13). I alt 4,4 % av mennene i studien oppga at de hadde hatt minst én mannlig seksualpartner. Forekomsten av chlamydia-infeksjon var 7,8 %. Over halvparten av mennene som fikk påvist chlamydiainfeksjon hadde ingen symptomer. Høyt totalantall partnere og symptomer siste 30 dager (svie ved vannlatingen og utflod fra urinrøret) var risikofaktorer for å få påvist chlamydiainfeksjon, mens kondombruk var en beskyttende faktor. Ti prosent (8:81) av menn med påvist infeksjon møtte ikke for behandling, til tross for gjentatte purringer. Ved behandlingskonsultasjonen ble det oppgitt at 61 % av seksualpartnerne de siste seks måneder kom til å bli informert om muligheten for infeksjon. Under halvparten av menn med infeksjon møtte til kontrollkonsultasjon, og fire av i alt 39 kontrollprøver var positive. Konklusjon: Forekomsten av chlamydiainfeksjon i populasjonen var relativt høy. Et høyt totalantall partnere og symptomer siste 30 dager ga økt risiko for chlamydiainfeksjon, mens kondombruk var en beskyttende faktor. Åpenheten om chlamydiainfeksjon var nokså høy, da de fleste som møtte til

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Inger Johanne Bakken
  • Finn Egil Skjeldestad

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2006

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214039191

Vis denne publikasjonen hos Cristin