Til hovedinnhold
Norsk English

Estimering av antall individer som ble behandlet i psykisk helsevern for voksne i 2005

Sammendrag

Av personvernhensyn foreligger det i dag ikke personentydige data om det psykiske helsevern på nasjonalt nivå, noe som innebærer at det hittil ikke har vært mulig å skaffe nasjonale tall om hvor mange individer som mottar behandling i landet i løpet av et år.  Målet med den foreliggende rapporten er å oppdatere våre tidligere estimater over antall pasienter som mottok behandling i psykisk helsevern for voksne i driftsåret 2004 med tilsvarende tall for 2005. Metoden er den samme som ble anvendt ved tilsvarende analyse for 2004.Vårt estimat for totalt antall individer med døgnopphold i psykisk helsevern for voksne i landet som helhet i 2005 er 27 275 - en økning på 1,6 prosent i forhold til 2004.  Vårt estimat for totalt antall individer i poliklinisk behandling i løpet av 2005 er 98 201 individer - en økning på 5,1 prosent i forhold til 2004. Når vi tar hensyn til pasienter som mottok begge typer tilbud, har vi estimert det totale antall pasienter i 2005 til 109 164, en økning på 4,7 prosent i forhold til 2004. Uttrykt i prosent, har antall behandlede pasienter i psykik helsevern for voksne økt fra 2,96 prosent i 2004 till 3,08 prosent i 2005. Korrigert for befolkningsveksten har økningen vært på 3,8 prosent.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Helge Hagen
  • Solfrid Lilleeng

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2007

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214042351

Vis denne publikasjonen hos Cristin