Til hovedinnhold
Norsk English

Midtveis rapport for NFR prosjekt 178280

Sammendrag

Denne rapporten er en midtveis rapport for prosjekt ”Competetive Food Processing in Norway” NFR nr 178280.  Den er en del av framdriftsrapporten 1 juni 2009. Prosjektet har vært i gang siden 2007.  I denne prosjektperioden har det blitt etablert en styringsgruppe som har hatt 3 møter.  Styringsgruppen består av personer fra FoU miljøene og bedrifteneI samarbeid med Qvision er det blitt utviklet utstyr for deteksjons av isfraksjon(flere produkter) og kjernetemperatur.  Det sistnevnte er det stor kommersiell interesse for.  Bruksområde er knyttet til oppvarmingsprosser hvor en nøyaktig kjernetemperatur måling i forbindelse med  produksjon av for eksempel pølser gir store energibesparelser og økt sikkerhet for produktene oppnår riktig temperatur i oppvarming og nedkjølingsfasenDet har vært gjennomført omfattende forsøk med kylling, laks og torsk for å finne sammenheng mellom superkjølingsmetode og produktkvalitet. I dette arbeidet har man samarbeid med utstyrsprodusenter som Yara Praxair, Marel (Skaginn) og John Bean Technologies. Utstyret fra disse er kommersielt tilgjengelig og man har arbeidet med tilpassning til ulike produkter og en sammenligning mellom metodene. Også i dette arbeidet har man hatt stor nytte av å jobbe med representanter for  fiskerinæringen og kjøttindustrien.I forbindelse med prosjektet jobber man tett med aktørene og er involvert i videreutviklingen av Nortura Steinkjer sin superkjølingslinje samt i utvikling og uttesting av Aker Seafoods linjer for superkjøling av hvitfisk.  Dette arbeide er tungt integrert med andre prosjekter som jobber helt ut mot sluttkunde, mens KMB lønnsom foredling har konsentrert seg om superkjøling innenfor fabrikk veggene.  Prosjektet følger fremdriftsplanen og ingen vesentlige endringer er planlagt.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Gassteknologi
  • SINTEF Energi AS / Termisk energi
  • SINTEF Energi AS

År

2009

Forlag

Teknisk rapport (SINTEF Energiforskning)

Hefte nr.

TR A6823

ISBN

9788259434012

Vis denne publikasjonen hos Cristin