Til hovedinnhold
Norsk English

Aktivitetsdata for psykisk helsevern for barn og unge. Driftsåret 2005

Sammendrag

Norsk pasientregister presenterer med dette aktivitetstall for psykisk helsevern for barn og unge (BUP) for2005. Formålet med rapporten er å formidle noen utvalgte hovedtall for aktiviteten i 2005. I år har vi også tatt inn et eget kapittel om ventelister. NPR ønsker også til en viss grad å dokumentere innhold og kvalitet i datamaterialet. Det har ikke vært et siktemål å analysere verken forskjeller mellom institusjoner eller si noe om utviklingstrekk i sektoren. Her viser vi bl.a. til de årlige SAMDATA-rapportene.Rapporten inneholder statistikk for aktiviteten innenfor psykisk helsevern for barn og unge i 2005.Tabellene omfatter antall pasienter, prosentvis andel av befolkningen under 18 år behandlet i BUP, fordeling av kjønn og alder på de regionale helseforetakene, antall direkte tiltak og antall indirekte tiltak. Aktivitetstall for 2004 er også med i tabellene, og det er beregnet prosentvis endring. Tallene som presenteres i rapporten er tallene slik de er rapportert fra den enkelte institusjon. Ulik registreringspraksis i sektoren fører til at tallene ikke alltid er sammenlignbare dersom en ønsker å sammenligne mellom institusjoner.Det har vært en økning i antall pasienter fra 2004 til 2005. Prosentvis andel av befolkningen under 18 år behandlet i BUP er 4.0 prosent og viser variasjon mellom de ulike regionale helseforetakene.I forbindelse med mottaks- og kontrollarbeidet og ved tidligere mottak har NPR fått informasjon om at det er ulik registreringspraksis i sektoren på flere områder. Ulik registreringspraksis foregår bl.a. ved registrering av tiltak.NPR anbefaler at tallene i rapporten blir brukt med forsiktighet.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Aina Karstensen

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital

År

2006

Forlag

SINTEF rapport

Vis denne publikasjonen hos Cristin