Til hovedinnhold
Norsk English

Nytt verktøy for innendørs støy

Sammendrag

Forprosjektet er gjennomført i henhold til de forutsetningene som ble gitt av oppdragsgiverne. Det er gjennomført en kommunikasjonsrunde med de involverte partene for å klarlegge ønsker og behov. De datamessige sidene ved utviklingen av et nytt verktøy for innendørs støy er vurdert, og det er foreslått et hovedprosjekt for å realisere et slikt verktøy. Forprosjektet viser at det nye verktøyet bør ivareta og kombinere funksjonaliteten i dagens VSTØY og Støybygg. Videre ser vi at Statens vegvesen har behov som på enkelte punkter skiller seg fra de øvrige anleggseierne ved at de trenger en tett integrasjon med sine øvrige dataverktøy. For øvrig er de sentrale funksjonene for registrering av bygningsinformasjon og beregning av innendørs støy felles for alle involverte parter. Et nytt verktøy vil dekke et tydelig behov for felles samordnet håndtering av støyforhold, utredning av tiltak og rapportering til myndighetene. Det er enighet om dette mellom de involverte partene. Det anbefales å gå videre med et nærmere beskrevet hovedprosjekt for detaljspesifikasjon og implementering av et nytt felles verktøy for innendørs støy.

Oppdragsgiver: Statens vegvesen / Vegdirektoratet
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E309

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2008

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A11629

ISBN

9788214044409

Vis denne publikasjonen hos Cristin