Til hovedinnhold
Norsk English

Grønn godstransport. Miljøstyring i transportbedrifter - Behovsanalyse

Sammendrag

Denne rapporten dokumenterer resultatene fra behovsundersøkelsen i forskningsprosjektet Grønn godstransport. Hensikten med prosjektet er å utvikle et opplegg for miljøstyring i transportbedrifter, samt beregningsverktøy som støtte i dette arbeidet. Undersøkelsen har kartlagt brukernes behov og forventninger til dette miljøstyringssystemet og tilhørende beregningsverktøy. Resultatene viser at transportbedrifter og vareeiere er opptatt av miljøutfordringer og forventer at miljøspørsmål vil få enda større fokus i framtiden. Bedriftene har et sterkt ønske om å framstå som miljøvennlige og opplever dette som et konkurransefortrinn overfor kundene. Bedriftene stiller seg også positive til å ta i bruk et omfattende miljøstyringssystem med tilhørende prosesser og beregningsverktøy. Undersøkelsen har gitt nyttige innspill til hvilke elementer som kan inngå i miljøregnskap og miljøkalkulatorer som skal utvikles i prosjektet Grønn godstransport.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi

År

2009

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214048124

Vis denne publikasjonen hos Cristin