Til hovedinnhold
Norsk English

Tiltak og virkemidler for reduksjon av klimagasser i norsk prosessindustri

Sammendrag

Rapporten gir en oversikt over tiltak og mulige virkemidler for reduksjon av klimagasser i norsk prosessindustrien. Tiltak knyttet til CO2-fangst og lagring er ikke omfattet av denne studien. Rapporten presenterer først bakgrunn og ståsted, med historiske CO2-utslipp.   En del av rapporten er basert på et spørreskjema hvor SINTEF har innhentet data fra landbasert prosessindustri, i alt 51 bedrifter. Gjennom svar på spørreskjema er tiltak for mulige utslippsreduksjoner kartlagt, både de som er gjennomført i perioden 2000-2008, er under gjennomføring, og som er planlagt innen 2020, 2030 eller i et lenger perspektiv. Bedriftenes forslag til virkemidler for lettere å nå ønsket utslippsreduksjon er samlet. Nødvendige investeringer, økte driftskostnader etc er etterspurt og i den grad dette er oppgitt er tiltakskost beregnet, dvs. kostnad per tonn CO2-ekvivalent redusert utslipp.   Rapporten gir videre informasjon basert på SINTEFs kunnskap og erfaring. Spesielt omtalt er mulige tiltak utover 2020 - i et langsiktig perspektiv - hvor teknisk gjennomførbarhet og kostnader er usikre, men som er relevant å utrede i en mulighetsstudie.  Det gies en beskrivelse av nye industrielle prosesser som er på forskningsstadiet som kan få effekt på klimagassutslippene i et langsiktig perspektiv. Rammebetingelser og barrierer for utviklingen, samt virkemidler for å fremme en ønsket utvikling er vurdert.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Bodil Elisabeth Monsen

Institusjon(er)

  • SINTEF Industri / Metallproduksjon og prosessering

År

2009

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214047653

Vis denne publikasjonen hos Cristin