Til hovedinnhold
Norsk English

Verdalsprosjektet - krafttak for inkludering. Følgeforskningsrapport

Sammendrag

Initiativtakerne til Verdalsprosjektet – krafttak for inkludering tok utgangspunkt i situasjonen med manglende arbeidskraft i industrien. Samtidig gikk flere av innvandrerne i kommunen arbeidsledige til tross for at de ønsket å komme i arbeid. Situasjonen ble sett som mulig å endre og i prosjektet ble det lagt vekt på tett samarbeid mellom bedrifter og forvaltningen. De som har stått bak prosjektet, er: Aker Verdal AS, Coop Inn-Trøndelag, Verdal næringsforum, NHO Trøndelag, Fellesforbundet/LO Nord-Trøndelag, NAV Verdal, Verdal videregående skole. I tillegg har hovedeier av prosjektet vært Verdal kommune. Hovedmålet i prosjektet har vært: Å realisere en ny arbeidslivsdrevet modell for kvalifisering, rekruttering og integrering av innvandrere i arbeidslivet. Ut fra problemstillingene ble det utarbeidet en modell for hva prosjektet skulle inneholde. Kjernen ble sett som forsøk, seinere kalt ”utviklingspiloter” som skulle gjennomføres i samarbeid med bedrifter/virksomheter: 1) Grunnopplæring om arbeidsliv og arbeidslivsretta norskopplæring/fagnorsk på arbeidsplass, 2) Formidling og rekruttering, 3) Partsbasert integreringsarbeid i bedrifter og kurs i flerkulturell kompetanse og 4) Alternative løp i fagopplæring. 42 innvandrere har deltatt og 16 bedrifter/virksomheter har inngått som deltakerbedrifter. Satsningen har ført til at 25 av 29 deltakere, som ble tatt inn i prosjektets første to år, har kommet i varig arbeid. Det utgjør en resultatoppnåelse på 86 prosent. Videre har hele 39 av de 42 deltakerne kommet over i arbeid eller alternative løp i fagopplæring som skal føre til arbeid. Ser en bort fra en noe beskjeden innsats på det partsbaserte integreringsarbeidet, er resultatene for de øvrige utviklingspilotene svært gode. Videre har samarbeidet mellom arbeidsliv og forvaltning vært vellykket. I et nasjonalt perspektiv er Verdalsprosjektet et kvalifiserings- og rekrutteringsprosjekt. Satsningen har sin styrke i en gjennomgripende vektlegging på arbeidslivets tankegang,

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Teknologiledelse

År

2009

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214048094

Vis denne publikasjonen hos Cristin