Til hovedinnhold
Norsk English

SEP 2008 Nanomekanisk testing og prediksjon av sprøbrudd stål

Sammendrag

Rapporten beskriver hovedpunktene i et strategisk egenfinansiert prosjekt (SEP) på nanomekanisk testing. Et nyinnkjøpt utstyr, Hysitron TriboLab, har evaluert med hensyn på muligheter og begrensninger i forbindelse med testing av lokale mekaniske egenskaper i stål. Testing har vært utført i luft og i elektrolytt med påtrykt CP-potensial for hydrogenbelading. Hovedkonklusjonene er:Utstyret vil være velegnet til å framskaffe lokale mekaniske egenskaper etter en oppgradering fra manuelt til motorisert prøvebord og ved påmontering av optisk mikroskop. Oppbygging av elektrokjemisk celle for nanomekanisk in situ testing i elektrolytt er gjennomført og gir en unik mulighet for å vurdere lokale mekaniske egenskapers respons på hydrogen. Arbeidet føres videre i master og PhD-oppgaver. Nanoindenteren vil også bli brukt innenfor KMBene Arctic Materials og DEEPIT.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Industri / Materialer og nanoteknologi

År

2009

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214047646

Vis denne publikasjonen hos Cristin