Til hovedinnhold
Norsk English

FoU Indre Romsdal. Oppfølging av vinterstandard sesongene 2006/2007 og 2007/2008

Sammendrag

”Oppfølging av vinterstandard” er hovedaktiviteten innenfor prosjektet ”FoU Indre Romsdal”. Prosjektet ble initiert av Nordmøre og Romsdal distrikt ved fornyelse av avtalen for kontraktsområde 1503. I den nye kontrakten som startet høsten 2006 og løper i 7 år er det satt av midler hvert år til FOU. Prosjektet ble startet som et samarbeid mellom Region midt ved Nordmøre og Romsdal distrikt som byggherre, Kolo Veidekke som entreprenør og Vegdirektoratet ved Teknologi-Trondheim som rådgiver. Bakgrunnen for prosjektet var at Nordmøre og Romsdal distrikt har ønsket å gjennomføre en utvidet oppfølging av standarden innen vinterdriften på E136, strekningen Oppland grense – Sjøholt (120 km). Fra høsten 2008 ble det inngått avtale med Region øst ved Gudbransdal distrikt om å utvide oppfølgingsstrekningen helt til Dombås.  SINTEF er engasjert som konsulent for å bistå med rådgivning og gjennomføring av prosjektet for perioden 2006-2009. SINTEF’s oppgaver er å fungere som sekretær i prosjektet, bistå ved innsamling og bearbeiding av data, gi råd til forbedringer, utarbeide rapport med dokumentasjon og komme med forslag til opplegg for videreføring av prosjektet. Denne rapporten er den første delrapporten i prosjektet og oppsummerer resultatene fra sesongene 2006/2007 og 2007/2008.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Torgeir Vaa

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi

År

2009

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214048087

Vis denne publikasjonen hos Cristin