Til hovedinnhold
Norsk English

Salt SMART – Ap 1.6 Mekanisk fjerning av snø og is

Sammendrag

Et av delprosjektene i Salt SMART går på å forsterke mekanisk rydding i kombinasjon med redusert saltbruk, og  testene på Vålerbanen hadde som hovedhensikt å finne fram til egnet utstyr som kan benyttes på definerte strekninger i to kontraktsområder. Følgende utstyr deltok i uttesting av mekanisk ryddeutstyr:• Øveraasen AS, ombygd RSS200, etterhengende kost• Pon Equipment, modifisert høvel med en ”grind” med slapseskjær der høvelskjæret normalt sitter• Veima AS, Jet Broom fra Boschung, komplett utstyr med plog, børste, blåsefunksjon og saltspreder.• Slapsekaren, etterhengende kost og saltløsningsspreder (til daglig stasjonert i Egersund) Det ble gjennomført totalt seks tester som vurderer effektiviteten til de ulike utstyrene. Fem av testene ble gjennomført på slaps, for disse varierte slapsetykkelsen fra ca 3 – 6 cm og arbeidshastigheten var på 30,40 og 50 km/t. Slapsekaren var den enheten som varierte mest i yteevne og som også kom dårligst ut totalt sett. For RSS200 ser ryddeevnen ut til å avta med økende hastighet. Jet Broom derimot presterte jevnt bra helt opp til 50 km/t. Når det gjelder høvelen med slapsegrind ga den meget gode resultater på slaps under alle hastigheter. Det må presiseres at høvelen hadde gjennomgående lavere hastighet enn de andre utstyrene.(5-10 km/t). Vurdert ut fra ryddeevnen på slaps, må alle utstyrene som ble testet gis godkjent karakter slik at valg av utstyr som vurderes ut fra andre forhold som også bør tillegges vesentlig vekt. Manøvreringstesten som ble utført konkluderer med at utstyrene vil være manøvreringsdyktige på ett vegnett som er i henhold til håndbok 017.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Torgeir Vaa
  • Svanekil Anders

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi

År

2009

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214046595

Vis denne publikasjonen hos Cristin