Til hovedinnhold
Norsk English

Superkjøling av fisk – en litteraturstudie og prosjektoversikt

Sammendrag

Rapporten beskriver en litteraturstudie på superkjøling av fisk samt oppsummering av aktiviteter ved SINTEF Energiforskning relatert til superkjøling Arbeidet som rapporteres inngår som en del av prosjektet ”Temperaturstyring fra fangst til marked”, som er finansiert av FHF-fondet og ledet av en styringsgruppe oppnevnt av FHL-Filetforum. Det er aktivitetene knyttet til delprosjekt 1.1 som rapporteres. Det primære målet prosjektet ”Temperaturstyring fra fangst til marked” er å forbedre kvaliteten på ferske filetprodukter av hvitfisk og å øke andelen av kjølt råstoff (hyse, torsk og sei) som har en kvalitet som gjør det anvendelig til lønnsom produksjon av ferske produkter. Prosjektet fokuserer på å optimalisere kjølekjeden fra fangst om bord på tråler til skiping av kjølte filetprodukter til kunder i markedet (råstoff, halvfabrikata, sluttprodukter). Superkjøling er viet spesiell oppmerksomhet med hensyn til egnethet i ulike trinn i kjeden fra fangst til marked.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Gassteknologi
  • SINTEF Energi AS / Termisk energi
  • SINTEF Energi AS

År

2009

Forlag

Teknisk rapport (SINTEF Energiforskning)

Hefte nr.

TR A6797

ISBN

9788259433992

Vis denne publikasjonen hos Cristin