Til hovedinnhold
Norsk English

Temperaturstyring av fangst fra trålere

Sammendrag

I forbindelse med prosjektet ”Temperaturstyring fra fangst til marked” har det vært gjennomført to trål tokt.  Prosjektet har fokusert på å optimalisere kjølekjeden fra fangst om bord i ferskfisk tråler til leveranser av kjølte filet produkter til kunder.  Superkjøling er viet spesiell oppmerksomhet med hensyn til egnethet i ulike trinn i kjeden fra fangst til marked. På tråltoktene har man fokusert på målinger og observasjoner med tanke på å utvikle prosedyrer for kjøling om bord på ferskfisktrålere og anbefale teknologi som setter industrien i stand til å utnytte fordelen med temperaturstyring, fra og med fangsten kommer om bord. Begge båtene som ble brukt i forbindelse med toktet lagrer fisken i 400 liters konteinere.  Fra temperaturregistreringene ble det vist at kjøling fra sjøvannstemperatur til 0ºC tok opptil 50 timer.  Trålerne bør bestrebe seg på å få til en nedkjølingsprosedyre som sikrer at all fisken er nedkjølt før den lagres i konteinere.  For eksisterende trålere er det en utfordring å finne plass til et nedkjølingstrinn. Et alternativ for disse er å bruke islurry.  Ved bruk av islurry eller god ising tok det 5-10 timer å kjøle fisken i konteinerne.  Fisken som ble lagret i drenert isslurry ble sensorisk vurdert som bedre ved mottak.  Det skyldes i første rekke at den ikke hadde ismerker og var blankere.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Gassteknologi
  • SINTEF Energi AS / Termisk energi
  • SINTEF Energi AS

År

2009

Forlag

Teknisk rapport (SINTEF Energiforskning)

Hefte nr.

TR A6796

ISBN

9788259433985

Vis denne publikasjonen hos Cristin