Til hovedinnhold
Norsk English

RUSS Prosjektet: Redusert Utstøting og Sykefravær i Sykehus

Sammendrag

Rapporten gir en presentasjon av RUSS prosjektet: Redusert Utstøting og Sykefravær i Sykehus. RUSS prosjektet var et samarbeid med Programmet ""Forsøksvirksomheten - samarbeid mellom trygdeetaten og arbeidslivet for å forebygge og redusere sykefraværet"", sykehus i Helseregion Sør og SINTEF. Prosjektet var operativt i perioden august 2002 til desmber 2005. Følgende tema belyses:• Prosjektets målsetting• Fraværsmodellen ”Tiltagende utslitthet”• Prosjektets arbeidsmetodikk• Prosjektets organisering• Prosjekt aktiviteter • Prosjektets resultater Avslutningsvis gis det en overordnet konklusjon av erfaringer knyttet basert på erfaringer fra RUSS prosjektet.Som en avsluttende del av konklusjonen pekes det på viktige suksesskriterier i tilknytning til å gjennomføre denne type utviklingsprosjekter.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Arild Johnsen
  • Gaute Andreas Johansen Knutstad

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse
  • SINTEF Manufacturing

År

2006

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214039344

Vis denne publikasjonen hos Cristin