Til hovedinnhold
Norsk English

FoU Indre Romsdal. Forsøk med tunge kjøretøy i stigninger

Sammendrag

Framkommelighet for tunge kjøretøy er et sentralt tema i FoU Indre Romsdal og tungbilproblematikken i Romsdalen var en av hovedårsakene til at prosjektet ble startet. Dette er også en viktig grunn til at Nordmøre og Romsdal distrikt har tatt et initiativ for å gjøre forsøk med tunge kjøretøy i stigninger for å studere mer i detalj hva som er utfordringene i forhold til ulike kjøretøykonfigurasjoner. Testene ble gjennomført på E136 i Vestnes i en stigning som er benevnt Heggelia med en stigningsgrad på 7,2 prosent. Resultatene fra forsøkene viser at tyngden over drivhjulene har vesentlig og avgjørende betydning for fremkommeligheten i stigning. Forsøkene demonstrerer også nokså tydelig at det kan være en stor fordel å ha boggi på trekkvognen. På denne måten kan man øke tyngden over drivhjulene betydelig, og dermed oppnå vesentlig bedre fremkommelighet i stigningen. I noen tilfeller vil det også være en fordel å kunne øke akseltrykket utover de 10 tonn som er den tillatte grenseverdien. Forsøkene viser også at dekkvalget vil kunne påvirke kjøretøyets fremkommelighetsegenskaper. Plastdekk har dårligere egenskaper en ordinære dekk. Selv om det ble foretatt få kjøringer med plastdekk ble det vist at dekkvalget hadde betydning for om man greide å ta løs etter pålagt stans i stigningen. Som ventet har også forholdet mellom motorstyrke og vekt på vogntoget betydning for fremkommeligheten i stigninger. Kjøretøy med høyest motorstyrke/vekt-forhold oppnår også høyest fart i stigningen forutsatt at veggrepet er godt nok. Ved relativt liten vekt over drivhjulene hjelper det imidlertid lite med kraftig motor.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Torgeir Vaa
  • Terje Giæver

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi

År

2009

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214047493

Vis denne publikasjonen hos Cristin