Til hovedinnhold
Norsk English

Erfaringer fra gjennomføring av tilrettelagt førerprøve kl A/A1: Spørreundersøkelse blant MC-sensorer

Sammendrag

Rapporten dokumenterer resultatene fra en spørreundersøkelse blant sensorer klasse A/A1, gjennomført i samarbeid med Statens vegvesen, Vegdirektoratet. Målet med undersøkelsen var å kartlegge de erfaringer som er gjort med gjennomføring av tilrettelagte førerprøver på motorsykkel, og vurdere hvorvidt de kompetansehevende kursene som sensorene deltok på i 2008 var tilstrekkelig for å kunne gjennomføre tilrettelagte prøver på en god måte. Elektronisk spørreskjema ble sendt ut til 45 sensorer, hvorav 35 svarte (78 %). Resultatene fra undersøkelsen viser i hovedtrekk at sensorene i stor grad føler seg kompetente til å gjennomføre tilrettelagte prøver, og at de synes de evner å gjøre en korrekt evaluering av kandidaten. Det rapporteres imidlertid om viktige forskjeller mellom tilrettelagte og ordinære prøver knyttet til hvordan og hvor ofte sensorene griper inn under førerprøven, som kan være av trafikksikkerhetsmessig betydning. Videre er sensorene stort sett fornøyde med kurset, både når det gjelder tidsbruk, faglig utbytte og veiledningen de fikk, og de synes å ha hatt godt utbytte av dette i sitt daglige arbeid.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi

År

2009

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214047295

Vis denne publikasjonen hos Cristin