Til hovedinnhold
Norsk English

Strukturutvikling i Helse Øst 2015 og 2025

Sammendrag

Denne rapporten består av:en gjennomgang av befolkningsutviklingbosettingsmønster og reiseavstander i Helse Østen innføring i utviklingen i liggedager og liggetid de siste åreneen oppsummering av rapporten ”Helse Øst 2025 – arealplanlegging og struktur i Helse Øst” et notat som har vært innspill til planleggings og strategiarbeidet i Helse Øst.  en presentasjon som har vært innspill til planleggings og strategiarbeidet i Helse Øst. Forutsetninger og premisser for arbeidet har vært fastlagt i nært samarbeid og dialog med eiendomsdirektør Steinar Frydenlund i Helse Øst. De beregninger og analyser som er utført i dette prosjektet beskriver ikke konkrete forslag til løsninger. Beregningene gir ikke grunnlag for å vurdere konkrete funksjonelle løsninger eller fordeling av funksjoner mellom sykehusene eller i forhold til primærhelsetjenesten. Ved å sette bestemte forutsetninger om endringer i pasientstrømmer og krav til effektivitet i produksjonen, er det gjort beregninger som viser konsekvenser av endringene for kapasitet og struktur. Dette er illustrasjoner av mulige konsekvenser av utviklingsalternativer på et overordnet nivå og kan være en del av det beslutningsgrunnlaget som man bygger på når strategiske valgmuligheter skal avklares.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Asmund Myrbostad
  • Knut Halfdan Bergsland
  • Silja Rønningsen

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2006

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214042030

Vis denne publikasjonen hos Cristin