Til hovedinnhold
Norsk English

Sluttrapport – Efficient energy utilization in the fish processing industry

Sammendrag

Samarbeidsprosjektet ”Efficient energy utilization in the fish processing industry” (EnergyFish) mellom FHL og SINTEF Energiforskning AS, har fokusert på fremtidens energieffektive systemer i fiskeindustrien. Prosjektet har hatt en tidsramme på 3 år (2006-2008). Prosjektet ble finansiert av Norges Forskningsråd og Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond. Prosjektet har fokusert på tiltak i fiske industrien som ville gi uttelling i form av redusert spesifikt energibruk.  Termiske prosesser står for hovedandelen av energibruken i fiskeindustrien slik at hovedfokus i arbeid har vært rettet mot tørking, frysing og tining.  Gjennom EnergyFish prosjektet har man fått til synergi på tvers av tradisjonelle sektorer samt et økt fokus på energibruk i industrien.  I oppstarten av prosjektet var det vanskelig å vinne gehør for prosjektinitiativet hos FHLs medlems bedrifter, men gjennom målrettet arbeid har man fått til samarbeide med store aktører som Norway Pelagic og Marine Harvest (nylig initiert). Resultatene fra arbeide viser at norsk fiskeindustri har et stort potensial for reduksjon av spesifikt energi bruk.  Forsøk hos klippfisk produsenter viser at ved endring av produksjonsmetode kan spesifikt energibruk reduseres med opptil 50%.  For pelagisk industri kan man også vise til tilsvarende tall, men dette vil kreve en betydelig investering i utstyr og systemer. Til tross for noen oppstartsproblemer har prosjektet vist at næringen har et stort energipotensial samt evne og vilje til realisere dette i nær fremtid.  Prosjektets samarbeides partnere vil fortsette arbeide gjennom FME initiativet CREATIVE.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Gassteknologi
  • SINTEF Energi AS / Termisk energi
  • SINTEF Energi AS

År

2009

Forlag

Teknisk rapport (SINTEF Energiforskning)

Hefte nr.

TR A6782

ISBN

9788259433947

Vis denne publikasjonen hos Cristin