Til hovedinnhold
Norsk English

Støysonekart etter T-1442 for Stryn helikopterplass Tystigen og Stryn helikopterplass Tystigbreen

Sammendrag

Det er utført beregning av støysoner for to helikopterplasser ved Tystigen i Stryn kommune i Sogn og Fjordane: En ved riksvegen der stolheis starter, en oppe på fjellet ved toppstasjon for bretrekk. Beregningen er foretatt samlet for de to landingsplasser ettersom mye av trafikken går mellom disse. Beregningen utføres med NORTIM etter reglene i retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Aktiviteten ved landingsplassene vil kunne ha en sesongmessig variasjon. Det er derfor beregnet for den travleste tremåneders periode i løpet av året. Støysonene som fremkommer på dette grunnlag omslutter ingen bygninger med støyfølsomt bruksformål.

Oppdragsgiver: Stryn Glacier Mountain AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E103.09

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2009

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A11123

ISBN

9788214044287

Vis denne publikasjonen hos Cristin