Til hovedinnhold
Norsk English

Pasienthjelpere i fire kommuner i Hedmark - baselinedata for evaluering

Sammendrag

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad har tatt initiativ til et pilotprosjekt som skal gi kortere ventetid for sykehusbehandling.  Prosjektet gjennomføres i første omgang i Hedmark, og bygger på gode erfaringer fra blant annet Trysil kommune. Prosjektet innebærer at det skal ansettes pasienthjelpere som skal bistå pasientene med å finne fram til sykehus og spesialister som raskt kan gi den undersøkelsen eller behandlingen de har bruk for. Prosjektet omfatter fire kommuner i Hedmark: Kongsvinger, Hamar, Eidskog og Trysil. Hensikten med dette forprosjektet er å innhente baselinedata til bruk i hovedevalueringen. Resultatene viser at verken ventetider eller sykefravær i utgangspunktet (2005) de fire forsøkskommunene ikke skiller seg vesentlig fra nivåene for eksempel i Hedmark for øvrig. Erfaringene fra den første delen av prosjektet høsten 2006, samt erfaringene fra Eidskog og Trysil i de foregående år med kjøp av helseforsikring, viser at pasienthjelpere kan bidra til at pasienter kan hjelpes til å få raskere behandling. Det vil også være viktig å dokumentere eventuelle andre virkninger av prosjektet, for eksempel om pasientene føler seg bedre ivaretatt, om legene blir avlastet etc. Videre vil det være interessant å kartlegge hvordan pasienthjelperne selv oppfatter sin oppgave – hvordan er deres rolleforståelse i prosjektet? Det er utarbeidet en skisse for den fremtidige evalueringen slik at baselinedata korresponderer med data som samles inn etter implementering av tjenestene i prosjektet. Vi vil anbefale å gjennomføre både kvantitative og kvalitative evalueringsundersøkelser.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Karl-Gerhard Hem

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2007

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214042023

Vis denne publikasjonen hos Cristin